GRAFIK I CENNIK

Zobacz kiedy trenujemy

Nelsonowy rozkład treningowy

Nelsonowy rozkład treningowy

UWAGA!

Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka klubu. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Zarząd na podstawie uchwały.

Składka powinna być opłacona do 20-go każdego miesiąca z góry. Obowiązująca składka członkowska musi być uiszczana przez minimum 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Obowiązująca składka członkowska nie może być bezwzględnie wymagana w stosunku do osób z rodzin o niskich dochodach. Na podstawie oceny materialnej sytuacji członka klub może wyrazić zgodę na zniżkę lub całkowite zwolnienie z opłacania składek.